ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (นายอัสมาล มาแล) ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 317KB)