ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (นายอับดุลเราะมัน แวกาจิ) ฌโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 321KB)