ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล (นางสาวซัสวาณี มะลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 311KB)