มีนาคม 05 2019
53509562_2468838749854588_8166033431692574720_n

ภัยแล้ง

53509562_2468838749854588_8166033431692574720_n

วิธีรับมือ-ป้องกัน ไฟป่า-หมอกควัน ช่วงปลายหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน

💨หมอกควัน
-หลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่งแจ้ง
-หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
-สวมหน้ากากอนามัย 
-ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด 
-ขับรถด้วยความระมัดระวัง

🔥ไฟป่า
-กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง
-หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟ
-ทำแนวคันดินหรือขุดร่องดิน
-ป้องกันไฟลุกลามในพื้นที่ใกล้เคียง