ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม คืออะไรคะ

ตอบ: ” การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.